Norway Grants
Menu
whistleblowing

Green Tech Slovakia s.r.o vykonáva svoje aktivity čestným a bezúhonným spôsobom. Z tohto dôvodu spoločnosť Green Tech Slovakia s.r.o zaviedla postup pre whistleblowing (oznamovanie nekalých praktík).

Zámerom whistleblowingu je chrániť spoločnosť pred etickými pochybeniami, podvodmi a nedodržiavaním svojich povinností, ktoré môžu poškodiť imidž spoločnosti, spôsobiť komerčné predsudky alebo právne pokuty, čo by znížilo povesť a rentabilitu spoločnosti.


Postup pre nahlasovanie etických pochybení


Postup pri nahlasovaní etických pochybení, nezrovnalostí a porušení zákona prostredníctvom profesionálnych varovných prostriedkov (whistleblowing).

Každý zamestnanec, dodávateľ a subdodávateľ spoločnosti, ktorý je zapojený do jej činnosti, môže pri zachovaní anonymity svojej totožnosti podať ohlásenie alebo sťažnosť na konanie zamestnanca alebo inej osoby konajúcej v mene spoločnosti, ktorá porušuje zákonné predpisy alebo interné etické a obchodné štandardy spoločnosti, a to prostredníctvom nezávislého určeného poskytovateľa služby (ďalej len „poskytovateľ služby“) bez toho, aby sa musel obávať pomsty alebo akejkoľvek formy prepustenia.

Whistlebloweri môžu podať ohlásenia/sťažnosti dôverne a anonymne e-mailom, poštou alebo telefonicky a s použitím informácií uvedených na stránke Postupy pre whistleblowing, ktoré sú uvedené na každej webovej stránke spoločnosti Green Tech Slovakia s.r.o.


NAHLÁSIŤ


Vítame vás!
Vstúpili ste do systému na prijímanie varovaní o bezúhonnosti, ktorý spoločnosť Green Tech Slovakia s.r.o sprístupnila pre zainteresované osoby za účelom nahlasovania obáv z nedodržiavania pravidiel platných pre činnosti spoločnosti.

Po vytvorení sťažnosti v dobrej viere s použitím tohto systému dostanete informáciu o stave svojho varovania o bezúhonnosti a bude sa na vás vzťahovať ochrana podľa Pravidiel pre ochranu osobných údajov a podľa postupu pre nahlasovanie etických pochybení, nezrovnalostí a porušení zákona, ktorý nájdete na webových stránkach spoločnosti Green Tech Slovakia s.r.o.

Pre podanie sťažnosti stlačte tlačidlo NAHLÁSIŤ.

Naša stránka používa cookies. Niektoré cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých častí stránky. Všetky cookies na tejto stránke môžete vymazať a zablokovať, ale niektoré časti stránky nebudú fungovať správne. Viac informácií o súboroch cookies na tejto stránke nájdete v časti Zásady používania súborov cookie a v časti Spracovanie osobných údajov.
...
Zrecyklovaných PET fliaš