Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
Príbeh spoločnosti GreenTech

Spoločnosť GreenTech, vznikla v roku 2002, ako prvá spoločnosť na recykláciu plastov v Rumunsku, a dnes patrí medzi najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe a popredných výrobcov PET vločiek, R-PET regranulátu a PET pások.

Zavedením najvyšších štandardov kontroly kvality sa naše ekologické PET vločky používajú v rôznych priemyselných odvetviach od balenia potravín až po textilný priemysel v rôznych častiach sveta, naprieč Európou až po USA, vďaka čomu sme hlavnými prispievateľmi k znižovaniu znečistenia životného prostredia plastami.

Sme súčasťou GreenGroup, najväčšieho integrovaného recyklačného parku v Európe, a vlastníme recyklačné prevádzky v Litve a na Slovensku.

Zariadenie na recykláciu PET fliaš v Banskej Bystrici bolo vybudované spoločne s rumunskou skupinou GreenGroup, ktorá je najväčším recyklátorom PET fliaš v Európe. Celková výška investície určená na revitalizáciu starého priemyselného areálu bývalej cementárne a výstavbu novej haly predstavovala 13 mil. €. Celková kapacita linky je 40 000 ton PET fliaš ročne na vstupe a 30 000t PET vločiek na výstupe.

Linka je schopná spracovať celú ročnú kapacitu PET fliaš uvedených na slovenský trh

Našim cieľom je prispieť k rýchlejšiemu smerovaniu Slovenska k cirkulárnej ekonomike a to spracovaním všetkých PET fliaš vytriedených na Slovensku a ich pretransformovaním na vstupnú surovinu. Plánované sú pokračujúce investície na naplnenie cieľov EÚ s vytvorením kapacít na pretransformovanie PET fliaš do rPET regranulátu a PET viazacích pások vo výške 20 mil. €.

Aktuálny počet zamestnancov - 100, plán do roku 2022 je obsadiť 200 pracovných pozícií

icon
Výrobná kapacita

Ročne zrecyklujeme 100 000 ton PET fliaš

icon
Všestranné použitie

Naše zrecyklované PET vločky sa používajú na výrobu polyesterového syntetického vlákna a PET pások

icon
Obaly potravinárskej kvality

Naše zrecyklované PET vločky sa dajú používať aj na výrobu nových PET fliaš

icon
Globálny dosah

Neustále hodnotíme kvalitu našich postupov a poskytovaných služieb, aby sme zabezpečili ich efektivitu.

Zberom a recykláciou sme sa zaviazali uchovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu života komunít, ktorým poskytujeme naše služby. Našim cieľom je stať sa lídrom v spracovaní PET pri rešpektovaní základných obchodných zásad:

Používanie technológií na dosiahnutie maximálnej efektivity recyklácie a štandardov finálnych výrobkov. Zaviedli sme politiku kvality a postupy, ktoré napomáhajú trvalo udržateľnému rozvoju.

Podnikanie vykonávame otvoreným a transparentným spôsobom a do vytvárania politík a pravidiel zapájame zainteresované osoby a širokú verejnosť. Konáme eticky, čestne a profesionálne a stanovujeme si realistické ciele.

Neustále hodnotenie kvality našich postupov a poskytovaných služieb, aby sme zabezpečili ich efektívnosť. Zákazníkom poskytujeme služby na vysokej úrovni, podporujeme, oceňujeme a odmeňujeme výnimočnosť.

1. 2. 2010 založenie Ekolumi, s.r.o. v Banskej Bystrici, dvomi spoločníkmi, Michalom Figúrom a Lukášom Čiernym 2019 inštalovanie linky s inovatívnou technológiou na spracovanie a triedenie PET fliaš v Banskej Bystrici akcionársky vstup spoločnosti GREENTECH SA, ktorým sa spoločnosť Ekolumi, s.r.o. stala členom nadnárodnej skupiny GreenGroup

1. 1. 2021 zmena mena z Ekolumi na Greentech Slovakia

Technické údaje linky na spracovanie PET fliaš:

- ročná kapacita 40 000 t PET fliaš na vstupe a 30 000 t PET vločiek na výstupe
- 3 nezávislé linky s celkovou kapacitou 5t/hod
- automatické triedenie PET fliaš podľa farieb
- 8 optických sortrov Tomra

Význam činnosti spoločnosti a jej uznanie ako pozitívneho príkladu environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti v regióne potvrdila svojou návštevou prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.

recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš