Menu
Príbeh spoločnosti GreenTech

Spoločnosť GreenTech, vznikla v roku 2002, ako prvá spoločnosť na recykláciu plastov v Rumunsku, a dnes patrí medzi najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe a popredných výrobcov PET vločiek, R-PET regranulátu a PET pások.

Vďaka implementácii najvyšších štandardov kontroly kvality sa naše ekologické PET vločky používajú v rôznych priemyselných odvetviach od balenia potravín cez textilný priemysel v rôznych častiach sveta, naprieč Európou až po USA.

Sme súčasťou GreenGroup, čo najväčší integrovaný recyklačný park v Európe, a vlastníme recyklačné prevádzky v Litve a na Slovensku.

Výrobná kapacita

Ročne recyklujeme 100 000 ton PET

Všestranné použitie

Naše recyklované PET vločky sa používajú na výrobu polyesterového syntetického vlákna a PET pások

Obaly potravinárskej kvality

Naše recyklované PET vločky sa dajú používať aj na výrobu nových fliaš

Globálny dosah

Naše materiály získavame z trhov po celej Európe, USA, Austrálie a iných kontinentov a hotové výrobky dodávame späť na tieto trhy.

Zberom a recykláciou sme sa zaviazali uchovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu života komunít, ktorým poskytujeme naše služby. Našim cieľom je stať sa lídrom v spracovaní PET pri rešpektovaní základných obchodných zásad:

Používanie technológií na dosiahnutie maximálnej efektivity recyklácie a štandardov finálnych výrobkov. Zaviedli sme politiku kvality a postupy, ktoré napomáhajú trvalo udržateľnému rozvoju.

Podnikanie vykonávame otvoreným a transparentným spôsobom a do vytvárania politík a pravidiel zapájame zainteresované osoby a širokú verejnosť. Konáme eticky, čestne a profesionálne a stanovujeme si realistické ciele.

Neustále hodnotenie kvality našich postupov a poskytovaných služieb, aby sme zabezpečili ich efektívnosť. Zákazníkom poskytujeme služby na vysokej úrovni, podporujeme, oceňujeme a odmeňujeme výnimočnosť.

...
Recyklovaných PET fliaš