Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020
Projekt „Výroba PET vločiek z nespracovateľného plastového odpadu prostredníctvom inovácie výrobného procesu“
Obstarávanie
Recyklačná linka na PET fľaše – Výzva na predkladanie ponúk
Recyklačná linka na PET fľaše – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Montážne práce na zostavení výrobnej linky – Výzva na predkladanie ponúk
Montážne práce na zostavení výrobnej linky – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš