Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
Norway Grants

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt spoločnosti Greentech Slovakia s.r.o.:

"Innovation of plastic waste recycling system"

získal grant z Nórska v sume 200.000€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 85 714,29€ zo štáttneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je inovácia procesu recyklácie plastového odpadu.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku https://www.norwaygrants.sk/

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The project of company Greentech Slovakia s.r.o.:

"Innovation of plastic waste recycling system"

Benefits from a € 200 000 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 85 714,29. The aim of the project is to innovate the plastic waste recycling process.

The Norway grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

"If you want to learn more about programs and projects financed by Norwegian grants in Slovakia, visit https://www.norwaygrants.sk/

Viac o Nórskych grantoch / More about Norway Grants
Viac o projekte / More about project
Informácia o zadávaní zákazky / Information on placing an order
Pozvánka na otváraciu konferenciu projektu
Otváracia konferencia / Opening conference

Ďakujeme za návštevu a príjemnú diskusiu. Vo štvrtok 28.7.2022 sa u nás uskutočnila otváracia konferencia „Innovation of plastic waste recycling system“ venovaná projektu inovácie recyklácie plastového odpadu, ktorý je podporovaný Nórskym fondom. Svojou návštevou nás poctil aj vzácny hosť, nórsky veľvyslanec, J.E. pán Terje Theodor Nervik.

Thank you for the visit and the pleasant discussion. On Thursday, July 28, 2022, we held the opening conference "Innovation of plastic waste recycling system" dedicated to the plastic waste recycling innovation project, which is supported by the Norwegian Fund. A special guest, the Norwegian ambassador, H.E. Mr. Terje Theodor Nervik, also honored us with his visit.

recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš