Norway Grants
Menu
Záväzok voči trvalej udržateľnosti

Prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju je základný princíp stratégie GreenTech.

Nepretržitá trvalá udržateľnosť spolu so spoločenskou a ekologickou zodpovednosťou sú naše dve základné hodnoty, ktoré nám pomáhajú premieňať odpad pomocou inovácií na nové zdroje.
Spolu s expanziou našej spoločnosti, rastú aj naše priority. Sme odhodlaní zabezpečiť lepšiu kvalitu života súčasným aj budúcim generáciám.

Nové produkty z recyklovaných plastov

Plastové materiály premenené na kvalitné a trvácne - r-PET, PET pásky a vločky – na použitie v rôznych odvetviach.

Úprava vody

Voda je základnou súčasťou recyklačného procesu. Naša prevádzka je vybavená čističkou vody, čo znamená, že voda pred opätovným použitím prejde čistením.

Recyklácia šetrí energiu
a znižuje emisie CO2

GreenTech pri recyklácii PET ročne ušetrí 45 380 ton CO2

Spoločenská zodpovednosť

Minimalizovaním skládkovania a kladením dôrazu na zvyšovanie povedomia o programoch, ktoré sú zamerané na vyzbieranie čo najviac plastového odpadu ako je možné, sme si stanovili štruktúru vzdelávania verejnosti a taktiež sme podporili, zodpovedné správanie sa v komunitách.

Naša stránka používa cookies. Niektoré cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých častí stránky. Všetky cookies na tejto stránke môžete vymazať a zablokovať, ale niektoré časti stránky nebudú fungovať správne. Viac informácií o súboroch cookies na tejto stránke nájdete v časti Zásady používania súborov cookie a v časti Spracovanie osobných údajov.
...
Zrecyklovaných PET fliaš