Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
Certifikáty
SR EN ISO 9001:2015 Quality Management System
SR EN ISO 14001:2015 Environmental Management System
SR OHSAS 18001:2008 Occupational Health and Safety Management System
Green Power Certificate Slovakia 2021
Greentech EMS
Greentech QMS
Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R12
Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R3
Projekty financované z fondov EÚ
Výzva na predkladanie ponúk
recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš