meniu
Švaresnė aplinka!
CO2 išmetimo mažinimas perdirbant PET atliekas

Neigiamas išmetamo CO2 poveikis aplinkai ir žmonių gyvenimui nebėra ateities nuosprendis. Prasta oro kokybė ir ekstremalūs reiškiniai yra tik dvi rimtos taršos pasekmės.

Plastiko, kuris, deja nepatenka į perdirbimo procesa ir teršia vis labiau aplinką, suvartojimas nuolat auga pasauliniu mastu, dėl ko yra daromas pražūtingas poveikis naturaliai ekosistemai.

2018 m. „GreenTech“ inicijuotas projektas „Išmetamų CO2 teršalų sumažinimas perdirbant PET“ padeda kovoti su kitų įmonių keliama tarša, suteikiant vertės kreditus, kurie kompensuoja anglies pėdsaką, kurį jie palieka savo veiklos metu.

„Greentech“ perdirba panaudotas PET atliekų pakuotes ir gamina naujus gaminius iš pakartotinai perdirbto plastiko. Šis procesas reikalauja žymiai mažesnio energijos suvartojimo, palyginti su tų pačių produktų gamyba ir pirminių žaliavų. Taip yra kuriama milžiniška nauda gamtai, nes yra mažinamas išmetamų dujų kiekis, kuris sukelia šiltnamio efektą.

„GreenTech“ yra pirmoji įmonė Europoje, įgyvendinusi CO2 mažinimo projektą, gaminanti: PET dribsnius, PET juostą ir r-PET granules.

bg image
Vaizdo įrašas
Lankstinukas

Vieta:

Buzau, Rumunija

Projekto tipas:

Energijos vartojimo efektyvumas - komercinis sektorius

Projekto standartas:

Akredituota pagal tarptautinį „Gold Standard“ sertifikatą

Projekto pradžios data:

2018

gold standard resources
3069333.37
CO2 taupymas (t)
Darnaus vystymosi tikslai

Remdami šį projektą, jūs pasisakote ne tik už aplinkos apsaugą, gyvenimo kokybės gerinimą, bet ir regioninę ekonomiką.

icon

naujų išteklių gamyba perdirbant PET užtikrina 48 % mažesnį išmetamo CO2 kiekį, palyginti su tuo pačiu procesu gaminant iš pirminės medžiagos

icon

energijos suvartojimas sumažėja 30 %, palyginti su poreikiu, naudojant pirminę medžiagą procese

icon

degalų sumažinama iki 75 %, palyginti su poreikiu, naudojant pirminę medžiagą

icon

švari aplinka dėl atliekų surinkimo, neleidžiant joms patekti į upes, ežerus, miškus, pievas

icon

didinti įsidarbinimo galimybes regiono, kuriame vykdomas projektas, žmonėms

icon

regionų ekonomikos plėtra skirstant pajamas, atliekant regioninę integraciją ir kuriant ryšį su kitais sektoriais

icon

plėtoti vietos techninius gebėjimus kvalifikuojant žmogiškuosius išteklius regione

icon

bendruomenės vystymasis, prisidedant prie savivaldybių socialinio draudimo lėšų (pensijų, sveikatos)

icon

pilietiškumo ugdymas per pavyzdį

ONU tvaraus vystymosi tikslai
SDG 5 - lyčių lygybė
SDG 7 - švari ir prieinama energija
SDG 8 - tinkamas darbas ir augimas
SDG 9 - pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
SDG 11 - tvarūs miestai ir bendruomenės
SDG 12 - atsakingas vartojimas ir gamyba
SDG 13 - su klimatu susiję veiksmai
icon icon icon icon icon icon icon
Kaip investuojami pinigai, gauti iš CO2 emisijos sertifikatų?

Pagrindinės lėšų, gautų iš išduotų anglies dioksido kreditų, investavimo kryptys:

  • naujos rūšies medžiagų perdirbimo linijos sukūrimas;
  • r-PET pajėgumų išplėtimas maisto pramonei;
  • dabartinių perdirbimo pajėgumų Vidurio ir Rytų Europoje išplėtimas, skatinant surinkimą ir taip prisidedant prie ES perdirbimo tikslų (50 %); šiuo metu regione perdirbimo apimtis yra 10–20%.

Kviečiame visas įmones, kurios vykdo veiklą, turinčią neigiamą poveikį aplinkai, paremti projektą „CO2 emisijos mažinimas perdirbant PET“, įsigyjant anglies dioksido sertifikatus, išduotus laikantis aukščiausių Europos organizacijų nustatytų standartų.

CO2 kompensavimo sertifikato pirkėjo gaunama nauda:

  • galimybė įtraukti CO2 emisijos sertifikatą į savo aplinkos ir tvarumo ataskaitą;
  • pasitenkinimas prisidėjus prie aplinkos ir visuomenės gerovės.
Kadangi apsilankėte šiame puslapyje, perdirbome…
0
PET buteliai
Jūsų nuomonė svarbi. Susisiekite su mumis dėl pasiūlymų ar skundų ir papildomos informacijos.
recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
PET perdirbti buteliai