meniu
Pasižiūrėkite, kaip
atrodė perdirbimo veikla
per šiuos 20 metų.
Responsibility for
nature is everyone's duty.

Gold Standard Authorized Carbon Certificates
neutralize greenhouse gas emissions!

Kaip dėl Žalios?

Nauji ištekliai - 100 % perdirbto plastiko

Butelis į butelį R-PET

Rūpinasi tvarumu

Poreikių augimas

Pagaminta 100 % iš perdirbtų PET atliekų

CO2 emisijos mažinimas

Taupymas dėl CO2 išmetimo

3004358.23
CO2 Taupymas(t)
Saugokime CO2 išmetimą į orą!

Perkant 1 t rPET = CO2 emisija sumažėja 0,9 t
Perkant 1 t PET strap = CO2 emisija sumažėja 0,94 t

atliekos ištekliams

Mes pritaikėme uždaro ciklo perdirbimo procesą, paversdami visas plastikines medžiagas tvariais perdirbtais gabalėliais, iš kurių gaminame r-PET ir PET juostas.

daugiau informacijos
Žiedinė

GreenTech pritaikė žiedinės ekonomikos modelį, siekdami tvaresnės, efektyvesnės bei lankstesnės ateities.

Mūsų veikla grindžiama trimis žiedinės ekonomikos principais: kova su atliekomis ir aplinkos tarša, produktų ir medžiagų naudojimu bei anglies naudojimo efektyvumu.

daugiau informacijos
play
mūsų paslaugos
mūsų gaminiai
white overlay
recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
PET perdirbti buteliai